Biogáz - Biomassza - Bioethanol

A dombóvári Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft. négy évnyi tervezés-előkészítés után nemrégiben három olyan egymásra épülő fejlesztés kivitelezésébe fogott bele, melyek egy komplex rendszert alkotnak. A cég az Európában egyedülálló beruházást a Dombóvári Ipari Parkban valósítja meg a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt-vel közösen. Az energiafarm-program során egy-egy biogáz-üzem és bioetanol-gyár, valamint egy biomassza eltüzelésével működő hőközpont készül. Az Európai Uniótól és a magyar államtól elnyert támogatással megvalósuló első létesítmény építése 2010. február 15-re befejeződött. A biogáz előállításának alapanyagai között olyan mezőgazdasági és kommunális melléktermékek lesznek, melyek egy része eddig a szántóföldekre került ki, vagy a szeméttelepeken landolt. A híg- és szalmás sertéstrágyából, marhatrágyából, pelyvából, csökkent értékű, vagy tört gabonaszemekből, réti szénából, silókukoricából, bioetanol-gyárból kikerülő szeszmoslékból, kommunális szennyvíz tisztítása során keletkező iszapból, illetve a jelenleg az Erzsébet utcai hulladékudvarba ingyenesen vihető fűből - zárt fermentációs rendszerben - anaerob baktériumok közreműködésével az említett gáz nyerhető ki, amiből egy turbina segítségével áram fejleszthető. Azt a területen érdekelt villamosenergia-szolgáltató köteles befogadni és érte a hatóságilag megállapított árat kifizetni. A biogáz-üzemet úgy méreteztük, hogy az évente 75.000 m3 alapanyagot képes befogadni és a tervezett kapacitással működve 7200 háztartás - azaz egy Dombóvár nagyságú város lakosságának - áramigényét tudja kielégíteni. Egy olyan német vállalkozás végzi a kivitelezést, mely eddig több hasonló létesítményt épített az Európai Unióban. Az említett mennyiségű alapanyag legnagyobb részét a dombóvári Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft. és a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. fogja biztosítani, de az egymással szomszédos város és falu most még meglévő szennyvíziszap-, valamint zöldhulladék-elhelyezési gondját is megoldja.

Nézze meg hogyan épült a biogáz üzemünk!

Az első generációs bioetanol-gyárban olyan gabonákból kívánunk üzemanyag-adalékot előállítani, melyek alacsony fehérjetartalmuk és minőségük miatt emberi fogyasztásra kevésbé, vagy egyáltalán nem alkalmasak. A speciálisan erre a célra kikísérletezett és az egymással összefogó két cég által termelt kukoricából, valamint búzából éves szinten egyelőre 15 000 tonnát fogunk feldolgozni. Az ennek a mennyiségnek a tárolására szolgáló raktár-bővítések az idén elkészültek. A biomasszával (a mi esetünkben energiafűz-aprítékkal) működő hőközpontban olyan olcsó energia állítható elő a biogáz-üzem és a bioetanol-gyár számára, ami helyben előállítható és így nem kell attól tartani, hogy a földgáz és a kőolaj időnként jelentkező szállítási nehézségei miatti ipari fogyasztókat korlátozó intézkedések érintik a két létesítmény folyamatos működését.Jövőre 30 hektáron már vágásérettek lesznek a növények, ezért addigra gondoskodni kell a sarjhajtások betakarítására szolgáló, nagyteljesítményű erdészeti gépek beszerzéséről. A várhatóan 100-120 millió forintos összeg egy részét a cégünk fizeti, a többi pedig támogatásként nyerhető el. A sarjhajtások fogadására és a kommunális zöldhulladék felaprítására szolgáló berendezéseket szintén meg kell venni. A közel 200 hektárról betakarítandó fűtőanyag tárolására, manipulálására szolgáló létesítmények egy része már ebben az esztendőben elkészült.