MEGALAKUL A CÉG ÉS ELINDUL A TERMELÉS

Az Agrár-Béta Kft 2001. január 25.-én alakult meg. Az alakulás előzménye a dombóvári "Alkotmány" Szolgáltató Szövetkezet volt. A Kft. a szövetkezet tagjaiból alakult 35 fővel. Az alakulás alulról szerveződve, a dolgozók kérésére alakult meg, mely csoporthoz kapcsolódtak a későbbiek során a vezetői körből és a nyugdíjas szövetkezeti tagok közül azok, melyeket a többség az elején megszabott. Ezáltal biztosítva volt az önkéntesség és az azonos termelési érdek megvalósulása. A Kft növénytermesztéssel és szolgáltatással kívánt csak foglalkozni, habár a megjelölt tevékenységi kör ettől természetesen sokkal szélesebb. Az első teendők között volt a termelési alapok biztonságának a megteremtése, mely jelen esetben a kívülálló földtulajdonosok termőföldjeinek bérlése, illetve a Kft. tagok saját földterületeinek a bérlését, illetve szolgáltatási-szerződések megkötését jelentette. Ez a folyamat lejátszódott 2001 január hónapjában és a megkötött szerződések alapján február hónaptól a Kft. 1618 ha földterületen gazdálkodott, mely területből több mint 1000 ha a Kft. tagok, vagy családtagjai tulajdonában van, a többi 5 éves szerződéssel lett biztosítva.

BŐVÍTÉS ÉS KORSZERŰSÍTÉS

Az elmúlt évek beruházásai a meglévő földterületek gépi hátterének az optimalizálására irányultak, mely eredményeként jelenleg egy szinkronban működtethető, a munkafolyamatok egymásra épülését maximálisan figyelembe vevő géppark alakult ki. 2008-ban sikeres pályázatot készítettünk egy 75.000 tonna feldolgozó kapacitású, 1 GB nagyságú biogáz telepre a szomszéd gazdasággal közösen, Üzembe helyezése 2010 március 26.-án megtörtént. Terveink között szerepel a biogáz üzemhez kapcsolódóan egy 15.000 tonna feldolgozó kapacitású bioetanol üzem megépítése, melyet a pályázat elnyerése után 2010-ben elkezdtünk megépíteni.

Az előbbiekkel párhuzamosan folyik jelenleg is az üzem komplexum energia igényét kielégítő hőközpont kialakítása, melynek alapanyag igényét energiafűz aprítékkal oldjuk meg. A füzet 2008-ban kezdtük telepíteni, azóta folyamatosan dugványozunk azokra a területekre ahol nem lehet gazdaságosan folytatni a hagyományos növénytermesztést. Cégünk a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek folytatása mellett másik fő céljának tűzte ki, a megújuló energia, a bio-energia és az alternatív energia előállítását. Tőlünk nyugatabbra a megújuló energiaforrások használata az utóbbi évtizedben jelentősen felgyorsult. Míg nálunk ma még alig 1%-nyi a megújuló forrásokból származó energia, addig Németországban már 17%-nyi. Az Agrár-Béta Kft reméli hogy ezen tevékenységeivel ezeket a mutatókat feljebb tornázhatja. Továbbá a Gödöllői Szent István Egyetem tangazdasága vagyunk. 350 hektáron folytatunk közös kutatásfelylesztési kisérleteket. Nagy szerepet fordítunk arra hogy az általunk képzett és oktatott fiatalokból a jövő legjobb agrár szakemberei váljanak.