Mezőgazdaság - növénytermesztés

Jelenleg 2200 hektáron gazdálkodunk. 48 fős létszámmal, csupán növénytermesztéssel foglalkozunk. A Kft. területeinek több, mint felén idén is kukoricát termesztünk, az őszi búza területe kb. 380 hektár, napraforgót 330 hektárra vetettünk, 100 hektáron pedig hibridkukoricát termesztünk. A tavalyi évhez képest változás, hogy 27 hektáron borsó vetőmagot állítottunk elő, és 85 hektárra silócirkot vetettünk a Biogáz-üzem kiszolgálására.

Vetésszerkezt kialakítása

Növény terület szolgáltatás
Őszi búza 160,41 ha 292,77 ha
Őszi árpa 10,59 ha 0,00 ha
Tavaszi árpa 0,00 ha 43,2 ha
Zab (vetőmag) 0,00 ha 36,00 ha
Kukorica 662,68 ha 714,64 ha
Cukorrépa 112,01 ha 314,07 ha
     
Összesen: 945,69 ha 1400,68 ha

Az adatokból látható, hogy a megalakulás óta jelentős földterület emelkedés tapasztalható (2346,37 ha összesen) mely természetesen meg növekedett munkamennyiséget is jelentett. 2004.-en 2005-ben a szolgáltatási szerződésekkel művelt földterületek folyamatosan csökkentek és átalakultak bérelt területté. Ez a folyamat 2006-ban folytatódott. 2007-es évben minimálisra csökkent a szolgáltatási szerződéssel művelt terület nagysága, jelenleg, 2010-ben alig éri el a 20ha-t. A vetésszerkezetben is változás állt be, a gazdasági pozíció romlása miatt abbahagytuk a cukorrépa termelését, és behoztuk a vetésszerkezetbe a hibrid kukoricát, mint egy 200 ha-on, valamint a hibrid repcét 140 ha-on. A maradék területen pedig, napraforgót termelünk, ennek nagysága 120-160 ha között mozog.